Sezónní noviny Veselý výlet

Jsou registrovány u Ministerstva kultury ČR pod značkou MK ČR 12918.

Vydavatel a redaktor Pavel Klimeš je autorem nepodepsaných článků. Na vydávání sezónních novin Veselý výlet se podílí texty Antonín Tichý, jazykovou korekturou dělá Věra Pokorná a Jarmila Klimešová, do německého jazyka je od 3. vydání překládá Hans-Jürgen Warsow, do polského jazyka Andrzej Magala, grafickou úpravu od 6. vydání navrhuje Květa Krhánková (před tím společně s autory ilustrací), noviny ilustruje Květa Krhánková, Zdeněk Petira, Stanislav Špelda a příležitostně další výtvarníci. Sazbu od 2. vydání provádí Tiskárna Ofset Úpice - Oldřich M. Šlegr, u computeru pracuje Aleš Hetflejš. Reklamní agendu vede Lenka Klimešová. Snímky zdarma zapůjčují především fotografové Jiří Havel, Karel Hník, Ctibor Košťál, dobové fotografie jsou ze sbírky Pavla Klimeše. Vydavatelé i spolupracovníci Veselého výletu pracují zdarma nebo za minimální odměnou.
První vydání vyšlo 6. června 1992, zatím Celkový náklad prvních šestadvaceti čísel Veselého výletu je vyšší než jeden a půl miliónu kusů především v české a německé verzi.

Charakteristika novin:

- periodický tisk Veselý výlet píšeme jako pozitivistické, o vybraných hezkých věcech, bez kritiky, hlavním smyslem je informování hostů Krkonoš, nabídka programů a smysluplných cílů
- jsou pro hosty zdarma
- vychází 2x ročně, vždy na zimní a letní sezónu, v rozsáhlém nákladu - letní vydání v druhé polovině května v nákladu 60.000 kusů, zimní vydání vychází do 25. prosince v nákladu 55.000 ks
- mají 28 stran, formát A4
- jsou vícebarevné s celobarevnou obálkou na křídovém papíře
- od roku 1992 vycházely ve dvou rovnocenných mutacích česky a německy, od léta 2002 vycházejí ve třech mutacích, asi 2/5 v českém, 2/5 v německé jazyce a 1/5 v polské verzi
- jsou distribuovány v informačních centrech, muzeích, na parkovištích, prostřednictvím vybraných služeb, poštou, na veletrzích cestovního ruchu apod.
- 1/4 plochy je určena na propagaci vybraných služeb
- sezónní noviny Veselý výlet jsou základní prezentací středních a východních Krkonoš pro nejširší a nejpočetnější skupinu hostů
- vychází pravidelně od léta 1992.

Reklamní agenda:

Náklady spojené s vydáváním sezónních novin Veselý výlet jsou hrazeny ze dvou zdrojů. Zhruba třetinu hradí obce, města a další organizace působící v území Krkonoš (Správa KRNAP, svazky měst a obcí), zhruba dvě třetiny hradí vybraní provozovatelé kvalitních služeb.

Kritéria výběru služeb a jejich provozovatelů:

- na prvním místě je serióznost a stálá kvalita služeb
- stav objektu a jeho soulad s Krkonošemi
- určitá výjimečnost v území
- výběrem přebíráme vůči hostům i zodpovědnost , která se přenáší na jejich pohled na noviny i další aktivity Veselého výletu.

Výhody reklamy ve Veselém výletu:

- zajištění široké publicity
- inzerce přináší exkluzivní reklamu v tom smyslu, že netradiční (lidskou, osobní, identickou a snad i čtivou) formou hosty upozorníme na možnou aktivitu, službu širokému spektru a počtu hostů (i proto jsou noviny zdarma a ve vysokém nákladu)
- malý počet propagovaných služeb a navíc různorodost služeb umocňuje jedinečnost propagované služby (rozdíl oproti běžným katalogům)
- inzerce je levná (vzhledem k počtu výtisků, plochy inzerce a zajištění distribuce).

Nahoru