Otevřené Muzeum Vápenka

Kdy? Kde? Co?

Muzeum Vápenka v Horních Albeřicích pro vás bude zdarma otevřené již tuto sobotu od 10.00 – 16.30 hodin.

K vápence se dostanete buď pěšky, na kole či autem z Horního Maršova směrem na Lysečiny a Albeřice. Zaparkovat můžete na veřejném parkovišti naproti penzionu Stará celnice a odtud vás povedou značky Muzea až k informačnímu stanu u vápenky (asi 400m). Nebo využijte minibus, který odjíždí od kašny na náměstí v Horním Maršově v 10.00 a ve 14.00 hodin (v případě volné kapacity vás náš minubus nabere i u odbočky do Horních Lysečin nebo jinde po cestě do Albeřic).

V informačním stanu u vápenky obdržíte mapy a trasy výletů, pracovní komiksové listy pro děti a další informace o komentovaných prohlídkách Muzea Vápenka nebo procházkách po okolí.

Chcete-li se dozvědět více o zajímavých životních příbězích lidí z albeřického údolí, navštivte prohlídky s autorem expozice Pavlem Klimešem. Komentované prohlídky začínají v 11.00 a v 15.00 hodin a trvají necelou hodinu.

Otevřené Muzeum Vápenka

Akci Otevřené Muzeum Vápenka pořádá informační centrum Veselý výlet ve spolupráci s vinotékou NADE DNEM a střediskem ekologické výchovy SEVER. Akce je součástí Dnů evropského a kulturního dědictví dědictví. V sobotu 15. 9. 2012 bude od 10 do 17 hodin Muzeum Vápenka v Horních Albeřicích volně přístupné.
Navíc jsou pro všechny účastníky připraveny komiksové listy s dalšími informacemi a s úkoly, týkající se nejen expozice muzea ale také různých zajímavých objektů v okolí. U Muzea Vápenka obdržíte mapu a můžete se vydat na jeden či více veselých výletů!