VÁCLAV HAVEL - SYMBOL SVOBODY

Bohdan Holomíček, Pavel Štecha, Tomki Němec

Výstava fotografií v galerii Veselý výlet v Peci pod Sněžkou,
vernisáž 15. ledna 2000, pro veřejnost 1. 2. - 11. 5. 2000

K výstavě byl vydán katalog s vybranými fotografiemi, povídáním o autorech i o tom, jak fotografovali Václava Havla. V informačním centru v Peci i v Temném Dole je dosud v prodeji. Při zahájení výstavy bubnoval Pavel Fajt.

Námět pro první výstavu v nově otevřené galerii Veselý výlet v Peci pod Sněžkou zrál dlouho a ve dvou úrovních. V první je úcta k Václavu Havlovi, protože si pana prezidenta vážíme jako největší osobnosti na české, nejen politické, scéně v posledním čtvrtstoletí. Zároveň se chceme politickým tématem první výstavy přihlásit k demokratickým změnám, které se v České republice staly. Jistě nás mnoho věcí neuspokojuje i pobuřuje, ale postoje Václava Havla jsou nám i po deseti letech jeho působení v čele státu nejbližší. Další pravidelně obměňované autorské výstavy v galerii Veselý výlet už budou více spojeny s Krkonošemi, s cestováním po světě a výtvarným viděním světa.
Druhým důvodem první výstavy je přátelství se třemi fotografy, kteří shodou okolností vytvořili vůbec nejlepší soubory fotografií z různých období života Václava Havla.
Bohdan Holomíček fotografuje Václava Havla dvacet pět let. Poprvé přišel na Hrádeček čtvrtého května 1974. Bohdan se nezaměřil na fotografování přítele a později prezidenta Václava Havla. Stejně bohatě fotografuje stovky dalších zajímavých i obyčejných lidí. Na výstavu vybral snímky od první návštěvy u Havlů v roce 1974 až do revoluce v roce 1989. Jen pro zajímavost, Hrádeček, nyní občasné, tehdy trvalé sídlo disidenta Havla je od galerie Veselý výlet vzdálené necelých dvacet kilometrů.
Když jsme Bohdana Holomíčka požádali o fotografie do katalogu k výstavě , nechal nás vybrat. Položil na stůl asi stovku dosud nepublikovaných a nevystavovaných záběrů a pozoroval, jak se trápíme těžkým výběrem. Při poslední návštěvě Václava Havla u Holomíčků jsme za Veselý výlet pana prezidenta na výstavu osobně pozvali.

Pavel Štecha je autorem slavného snímku oceněného i cenou World Press Photo 1992, na kterém Václav Havel naslouchá u gotického obrazu Mistra Theodorika šepotu do ucha svatého Matouše. Pavel Štecha patří mezi nejuznávanější české fotografy a je zároveň vysokoškolským pedagogem. Několik let učil fotografii na FAMU a v roce 1994 založil ateliér fotografie na Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze, kde učí dodnes. Nejbližší je mu fotografování lidí, ale respekt získal i perfektními záběry architektury. Na výstavě se prezentuje fotografiemi Václava Havla v průběhu Sametové revoluce v listopadu a v prosinci 1989.
Pavel je váženým přítelem Veselého výletu nejen proto, že je napůl obyvatelem Krkonoš. V Suchém Dole nad Horním Maršovem má chalupu a při jeho zdejších pobytech hledáme na běžkách nebo horském kole spolu také náměty pro trasy Veselého výletu. Dokonce se s námi vydal i na jednu zámořskou pouť, při které jsme projeli Mexiko od severu až po nejjižnější Chiapas.

Tomki Němec byl osobním fotografem Václava Havla v prvních čtyřech letech jeho působení ve funkci prezidenta. Byl u důležitých okamžiků přerodu naší země, ale také u situací, které byly nové i pro člověka Václava Havla. Za řadu jedinečných snímků vděčí počátečním volným podmínkám, kdy kolem hlavy státu ještě neplatila přesná pravidla protokolu samozřejmá pro fotografy v demokratických státech světa. Plně toho dokázal využít. V informačním centru je v prodeji (2003) také jeho kniha Václav Havel s anglicky psaným textem a pohlednice.
Pavel Klimeš, prosinec 1999


Nahoru