KVĚTA KRHÁNKOVÁ TENTOKRÁT V GALERII …

Květa Krhánková

Výstava obrazů, grafiky, keramiky a skleněných kachlů v galerii Veselý výlet v Peci pod Sněžkou, vernisáž 27. července 2001, pro veřejnost 28. 7. - 4. 11. a ještě od 7. 12. 2001 do 26. 1. 2002

V druhé půlce roku bude vystavovat nám velmi blízká výtvarnice Květa Krhánková. Její tvorbu sledujeme od samého začátku a těm z vás, kteří čtete Veselý výlet pravidelně, jistě neušlo, že je autorkou grafické úpravy a pro časopis již charakteristických kreseb a podtisků.
Květa Krhánková se narodila v Praze, ale větší část života prožila v nedaleké Úpici, kde také vyučuje v Základní umělecké škole. Možná i výuka různých výtvarných technik měla vliv na pestrost výrazových prostředků v její vlastní tvorbě. Na začátku to byly textilní techniky, krajky a gobelíny. Jak sama říká, hodně kreslila, a z návrhů na tapisérie vznikaly první důležitější kresby i akvarely. Z grafiky si nejvíce oblíbila suchou jehlu, lept a v posledním období barevný linoryt. Olejomalby prostupují celou tvorbou. Na nich jsou nejlépe vidět proměny, kterými její dílo prochází. Různé techniky zvýrazňují smysl autorky pro zkratku a úsporné vyjadřování. V každé z nich má oblíbené náměty. Pro kresbu a akvarel je to krajina, olejem maluje biblické a figurální motivy. Od návštěvy USA v roce 1997, kde se nechala ovlivnit uměním severoamerických indiánů, vytváří neobvyklou, hnětenou a barevnými hlínami zdobenou keramiku.
Ještě k názvu celé výstavy. Autorka vystavuje skoro 20 let a její samostatné nebo společné výstavy se uskutečnily na všemožných místech: na hradě, na zámku, v hospodě, v parku, na radnici, v agitačním středisku, v bance nebo u ní doma na dvorku. Tentokrát to bude v galerii.
Autorská výstava Květy Krhánkové obsahuje vedle výběru starších prací nové nevystavované obrazy.
Miloslav Klimeš, květen 2001

Na zahájení výstavy zahrála skupina TAMALEJA a promluvila Vendula Henclová:
"Kamarádka Květa Krhánková mě nedávno poctila nabídkou říci několik slov k její výstavě tady v galerii Veselý výlet. Informace, které ode mě uslyšíte, jsem získala od ní minulý čtvrtek při odpolední návštěvě. Květa se narodila v Praze. Už od dětství ráda kreslila, ale až na škole uměleckých řemesel se začala výtvarnou činností zabývat vážněji. Chodila kreslit do kurzů na AVU a intenzívně sledovala výtvarné a kulturní dění, v jehož středu v Praze byla.
Ve svých třiadvaceti letech v roce 1977 se přistěhovala do Úpice, kde koupila domek. Hned další rok založila v úpické LŠU dosud chybějící výtvarný obor a jako učitelka výtvarné výchovy se tady dětem věnuje dodnes. Rozmanitá práce s dětmi ji stále ovlivňuje a inspiruje.
Kromě tkaní gobelínů, paličkování krajek, kreslení a malování akvarelů, pro sebe postupně objevila suchou jehlu, lept a hlavně barevný linoryt a olejomalbu. Námětem je pro ni krajina, kterou má ráda, biblické motivy, ve kterých zobrazuje mezilidské vztahy a komunikaci mezi lidmi. K vyjádření používá zjednodušených tvarů, barev a symbolů. Respektuje zkušenost diváka a nechává mu volbu, jak bude vnímat a chápat její obrazy.
Po návštěvě Severní Ameriky se inspirovala uměním Indiánů a vytváří zajímavou hnětenou a barevnými hlínami zdobenou keramiku. Zajímá ji ale hlavně Indián jako člověk se svoji kulturou a tradicemi. Téma sblížení lidí a ras je pro ni v posledních obrazech velice aktuální.
Kromě výtvarné práce s dětmi a volné tvorby je také autorkou výzdoby kapličky ve Sklenářovicích, spolupodílí se na grafické úpravě časopisu Veselý výlet a v roce 1996 ilustrovala sbírku básní Petra Slavíčka Bledá tvář. Květa vystavuje u nás i v zahraničí od roku 1980. Tato výstava se jmenuje Tentokrát v galerii, protože výstavy, které již měla, se jmenovaly vždy podle místa uskutečnění. Na Starých hradech, V hospodě, V kině, V rockovém klubu, kdysi dokonce V agitačním středisku. Takže Tentokrát v galerii.
Přeji Květě hodně pozorných diváků a další úspěchy v malování."
Vendula Henclová, 27. 7. 2001


Nahoru
Zpět na seznam výstav