STARÉ KRKONOŠE NA ZÁBĚRECH DOKTORA LAHMERA

Wenzel Lahmer

Výstava dobových fotografií v galerii Veselý výlet v Peci pod Sněžkou,
vernisáž 29. července 2000, pro veřejnost 30. 7. - 5. 11. a ještě od 1. 12. 2000 do 11. 1. 2001
Výstava se uskutečnila k příležitosti 10. výročí založení galerie Veselý výlet. Z vlastní sbírky výstavu připravil Pavel Klimeš, spolupráce - Bohuslav Tošovský (fotopráce), Ateliér Kvíčala (adjustace), Zdeněk Petira (popisky). Při zahájení výstavy zahrál a zazpíval Oldřich Janota. Na výstavě byla kromě prací Wenzela Lahmera představena jeho osoba i rodina a záchrana větší části jeho práce. Některé Lahmerovy fotografie východních Krkonoš jsou unikátním dokumentem, jiné odráží umělecké ambice autora. Část fotografií z výstavy nyní zdobí interiér pensionu Veselý výlet.

Několik slov ze zahájení výstavy
V šestnáctém vydání Veselého výletu jsme v portrétu lékaře a fotografa Wenzela Lahmera slíbili výstavu jeho zachovaných snímků. Nejlepší termín je nyní, při příležitosti výročí založení Veselého výletu, protože radost z Lahmerových fotografií a touha je po tolika letech opět ukázat lidem byla jedním z důvodů, proč jsme před deseti lety galerii otevřeli. Ze stovek nalezených negativů, diapozitivů a sesbíraných fotografií jsme vybrali přes čtyřicet snímků krajiny a objektů v Peci, ve Velké a Malé Úpě, v Maršově, v Temném Dole a několik dalších záběrů lidí. Na výstavě představujeme i autora a jeho rodinu. Wenzel Lahmer se narodil v roce 1864 v Mladých Bukách a v roce 1891 otevřel v Maršově lékařskou praxi. Oženil se s Annou Adolfovou z brusírny dřeva ve Velké Úpě. Podle stáří jejich dvou dcer zachycených na fotografiích se podařilo datovat nejstarší snímky. Lahmer nebyl politicky aktivní, ale i tak skončil po druhé světové válce s rodinou v transportu do Německa, kde po zranění v roce 1947 zemřel. Je pochován v neoznačeném hrobě ve východoněmeckém městě Ruhla. Od pamětníků víme, že fotografie vystavoval a o fotografování přednášel na gymnáziu v Trutnově. Několik záběrů věnoval Krkonošskému muzeu ve Vrchlabí, další byly otištěny v publikacích a na pohlednicích. Po půl století jsou opět představeny veřejnosti, pro kterou je autor fotografoval. Snímky připomínají ztracenou tvář mnoha staveb a pomáhají při jejich opravě. Naposledy posloužily při renovaci kaple svaté Anny v Temném Dole. Větší výběr fotografií by si zasloužil vydání publikace. Veselý výlet na tom bude pilně pracovat.
Pavel Klimeš, květen 2002

Vystavené fotografie a jejich popisky - Wenzel Lahmer

Pec pod Sněžkou
1) Jedová chýše v Peci - Gifhütte in Petzer
2) Zelený Potok - Grünbach
3) Cestou na Sněžku - Auf dem Weg zur Schneekoppe
4) Koupaliště na Jeleních loukách - Freibad bei den Zehgrundbauden

Velká Úpa
5) Po povodni v roce 1897 - Nach der Hochwasserkatastrophe von 1897
6) Velká Úpa - Groß Aupa
7) Adolfova brusírna dřeva - Adolfholzschleife
8) Velká Úpa - Groß Aupa
9) Braunova brusírna dřeva - Braunholzschleife
10) Větrník - Wimmerberg
11) Cestou do Pece - Unterwegs nach Petzer
12) Ve Velké Úpě - In Groß Aupa
13) Červenokostelecká bouda - Urlasgrundbaude

Malá Úpa
14) Kostel v Malé Úpě - Kirche in Klein Aupa
15) Mohornův mlýn - Mohornmühle
16) V Mohornově mlýně - In der Mohornmühle
17) U Mohornova mlýna - Bei der Mohornmühle
18) Pomezní Boudy - Grenzbauden 1911
19) Zatáčka v Černé Vodě - Kurve in Schwarzwasser
20) Ve Lvím dole - Im Löwengrund

Temný Důl
21) Kaple sv. Anny - St. Annen Kapelle
22) Textilní továrna - Textilfabrik
23) Temný Důl - Dunkeltal

Maršov
24) Maršov - Marschendorf 1908
25) Maršov - Marschendorf 1902
26) Okresní soud Maršov - Bezirksgericht Marschendorf
27) Dokončená spořitelna - Bauvollendung der Sparkasse 1906
28) Na náměstí - Am Marktplatz
29) Před školou - Vor der Schule

Lidi - Menschen
30) Závody ve Velké Úpě - Wettkämpfe in Groß Aupa
31) Na cestě - Unterwegs
32) Kluci s obručí - Jungen mit Reifen
33) Starosta Johann Fries - Bürgermeister Johann Fries
34) Robert Bönsch z Černé boudy - Robert Bönsch von der Schwarzschlagbaude
35) Stefan Dix a Klementin Tippelt - Stefan Dix und Klementin Tippelt
36) Císař Josef II. ve Velké Úpě - Kaiser Josef II in Groß Aupa

Rodinné - Familiäres
37) Ve Vodovodním údolí, Unterwegs im Wassertal
38) Na výletě - Auf einem Ausflug
39) V ordinaci - In der Arztpraxis
40) Hans Dix na lyžích - Hans Dix auf Skiern

Barevné
41) Hermann Krause s rodinou na Vysokém Svahu - Hermann Krause mit Familie in Stufenseite
42) Steinerovy domky v Peci - Steinerhäuser in Petzer
43) Vavřincův důl - Lorzgrund
44) Starý horal - Alter Riesengebirger

Ilustrační
45) Cestou na Aichelburg - Hinauf zur Aichelburg
46) Autoportrét - Autoportrait
47) Anna a Gertruda Lahmer
48) Svatba Anny Lahmerové - Die Hochzeit von Anna Lahmer
49) Diplom válečných veteránů přidělený W. Lahmerovi v roce 1891
50) Kontakty rozbitých skleněných negativů nalezených na půdě někdejšího domku Wenzela Lahmera v Horním Maršově

Nahoru
Zpět na seznam výstav