Zmizelé Sudety

Třetí výstava fotografií za sebou v galerii Veselý výlet v Peci pod Sněžkou nenadržuje jedinému médiu. Putovní soubor Zmizelé Sudety si neklade umělecké cíle jako dvě předešlé prezentace profesionálních fotografů Karla Hníka a Jana Pohribného. Jeho síla je v dokumentární výpovědi šedesáti dvojic fotografií pořízených ze stejného místa s odstupem nejméně šedesáti let. Přestože výstava pojednává o proměně krajiny v našem pohraničí, nutně vyvolává i otázky sociální a historicky politické. Autory jsou studenti vysokých škol Petr Mikšíček se spolupracovníky Matějem Spurným z Pece pod Sněžkou, Ondřejem Matějkou a Susanne Zetsch. Srovnávací fotografie zachycují pět oblastí české části Sudet, konkrétně Český les, Krkonoše, Doupovské hory, Broumovsko a Krušné hory. Obraz současné krajiny je oproti minulosti na mnoha místech k nepoznání. Po vysídlení starousedlíků zanikly celé vesnice, kostely a krásné domy, horské samoty, kulturní krajina s dříve obhospodařovanými loukami a políčky se ztrácí v neregulovaných náletech křoví a stromů, jinde byly zničeny tisíce hektarů lesů. Několik porovnání zachycuje zlepšený stav památek, ale celkově soubor připomíná známou skutečnost, že krajina Sudet vykořeněním staleté tradice a bez práce lidí zpustla. Díky rekreačnímu zájmu relativně nejlépe z uvedených oblastí dopadla krajina a sídla v Krkonoších. Galerie Veselý výlet výstavu rozšířila o deset dvojic fotografií z východních Krkonoš. Sami poznáte, že i tady zmizelo mnoho z líbeznosti obhospodařované horské krajiny.
Neprodejní putovní výstava fotografií Zmizelé Sudety již byla vystavena v Praze, Drážďanech, Olomouci, Jihlavě aj. V galerii Veselý výlet v Peci pod Sněžkou ji můžete vidět od 5. září do 31. října 2003. Autorem rozšiřujících fotografií z východních Krkonoš je Pavel Klimeš. Před zahájením výstavy bude 5. září v hostinci Hvězda v Peci pod Sněžkou od 16. hodin veřejně přístupný diskusní seminář s autory výstavy a přizvanými odborníky. V informačním centru Veselý výlet je v prodeji také stejnojmenná kniha. (pozn. nyní III.vydání - 2006)


Nahoru
Zpět na seznam výstav