Portréty slavných

Vlasta Třešňák


Úvodní slovo Pavla Klimeše

Vlasta Třešňák vystavuje Portréty slavných v galerii Veselý výlet v Peci pod Sněžkou

Jen kousek odtud, na dohled ze Sněžky je místo, kterým z Čech kdysi odešlo tisíce krajanů, aby se již nikdy v životě nemohli vrátit do rodné země. Známe jména jen několika z nich, Jan Amos Komenský tuto pouť přes Krkonoše vykonal v roce 1628. Pro celý svět je Johanes Comenius z Holandska jedním z největších učenců pozdní renesance, pro nás především exulant číslo jedna. V zájmu ideologií, které to s námi vždy mysleli dobře, museli odejít další a další generace našich krajanů, sousedů a přátel. České hranice jsou posety různými Růžovými paloučky, jen nemají jména a pamětní desky, jako to místo pod Rýchorami.
Před pár lety tvůrci přehledu největších malířů světa mezi první stovku zařadili jednoho Čecha. Když se okolo sebe zeptáte, kdo by to mohl být, asi uslyšíte jména Mánes, Mucha, Aleš, Lada. Na Františka Kupku si vzpomene jen málokdo. A věřte, že oprávněně. Přestože tento spoluzakladatel abstraktního umění tolik stál o uznání doma v Čechách, byl po roce 1948 komunistickým režimem tajen a dožil v exilu ve Francii. Nedivme se, že pro svět je to Francouz s trochu divně znějícím jménem. A když jsme se k fenomenu Frantisek Kupka po roce 1990 mohli konečně silným hlasem přihlásit, zakázal ředitel národní galerie zastupující naši "jedinou" kapitalistickou stranu Milan Knížák zapůjčení obrazů na Kupkovu nejprestižnější výstavu v cizině. Tak mistr zůstal proti své vůli Francouzem.
Buřiče Vlastu Třešňáka jsme vyhnali v roce 1982. Z nekvalitních kopií jsem tehdy poslouchal kazetu s oblíbenou písničkou Zeměměřič. Reflektovala Vlastovu tehdejší profesi geodetického figuranta a já si potom, když už byl za kopečkama, několikrát položil otázku, jestli tam taky běhá s pruhovanou trasírkou. Nějak jsem se nemohl srovnat s představou, jak se český písničkář s nepřeložitelnými texty může v cizině uživit. Že začal v Německu a ve Švédsku intenzivně malovat jsme se většinou dozvěděli až v roce 1990, kdy se na rozdíl od tisíců jiných exulantů mohl vrátit domů. A tak jsem se rozhodl, že po celou dobu výstavy bude na stožáru nad galerií Veselý výlet vlát třímetrová vlajka švédského království jako připomínka těch zemí, které naše krajany přijaly a umožnily jim svobodně žít a často vytvořit to nejpodstatnější z jejich díla. A navíc, Vlastimil Třešňák je jako občan Švédska prvním cizím státním příslušníkem, který u nás v Peci pod Sněžkou vystavuje. Och nu kan uställningen börja. Výstava je zahájena.

Vlasta Třešňák - Portréty slavných

Známý český písničkář, spisovatel a malíř po návratu z exilu našel jako jeden z mála disidentů sílu ukazovat na konkrétní viníky z řad komunistické státní bezpečnosti a soudně žádat jejich potrestání za mučení při výsleších a vyhnání ze země. V roce 1982 byl přijat ve Švédsku a občanem severského království je dodnes. V reakci na vykořenění a snad i samotu začal v emigraci malovat obrazy, stal se uznávaným malířem. Tvoří barevné portréty, ve kterých najdete atributy nebo konkrétní událostí ze života ztvárněných osobností. Jediná příhoda se pro Třešňáka stává podnětem k namalování obrazu. Louis Armstrong přišel při návštěvě Skotska o trubku a zbyl mu jen nátrubek, Nikita Chruščov má i na toaletě k dispozici červený telefon a pověstnou botu, jejímž podpatkem si zjednával klid v OSN, portrét Beethovena naznačuje, proč zůstala Devátá nedokončená. Na prodejní výstavě uvidíte i díla zapůjčená ze soukromých sbírek a poslední dokončený portrét The Beatles.

VLASTA TŘEŠŇÁK

nar. 1950 v Praze-Karlíně
písničkář, spisovatel, fotograf, malíř

první malířské pokusy v 70. letech; v roce 1982 komunistickou mocí vynucená emigrace do Švédska; začíná malovat obrazy osobností, které se zapsali, ať už jakýmkoliv způsobem, do světových dějin; výstavy v Evropě i v zámoří; obrazy Vlasty Třešňáka zdobí soukromé sbírky po celém světě; v roce 1990 návrat do Československa, ale zůstává občanem Švédska; koncertuje a nahrává alba sólově i s kapelou, píše knihy a v posledních letech se věnuje především malování obrazů
Galerie Veselý výlet výstavu uspořádala ve spolupráci s Alešem Formánkem a Bohdanem Holomíčkem

VLASTA TŘEŠŇÁK

born in 1950 in Prague - Karlin
ballad-singer, writer, photographer, painter

began artwork in 1970s; in 1982 forced to leave Czechoslovakia; emigrated to Sweden; begins to paint portraits of famous people from the world history; exhibitions in Europe and overseas; Vlasta Tresnak's work is included in private collections throughout the world; in 1990 return to Czechoslovakia but retains Swedish citizenship; performs concerts and records both solo and with band; writes books and in recent years mostly paints
Vesely Vylet gallery, In cooperation with Ales Formanek and Bohdan Holomicek

VLASTA TŘEŠŇÁK

geb. 1950 in Prag-Karlín
Liedermacher, Schriftsteller, Fotograf, Maler

Erste malerische Versuche in den 70. Jahre; im Jahre 1982 wird er von den kommunistischern Machthabern zur Emigration nach Schweden gezwungen; er beginnt damit, Persönlichkeiten zu malen, die - wie auch immer - in die Weltgeschichte eingegangen sind; Ausstellungen in Europa und Übersee; die Gemälde von Vlasta Třešňák zieren Privatsammlungen auf der ganzen Welt; im Jahre 1990 kehrt er in die Tschechoslowakei zurück, bleibt aber schwedischer Bürger; er tritt auf Konzerten auf und produziert Soloalben und Alben mit Kapelle, schreibt Bücher und in der letzten Zeit widmet er sich vor allem der Gemäldemalerei.
Galerie Veselý výlet, In Zusammenarbeit mit Aleš Formánek und Bohdan Holomíček

VLASTA TŘEŠŇÁK

född i 1950 i Prag - Karlin
vissångare, författare, fotograf, konstnär

började sin karriär som konstnär på 70-talet; tvingades lämna Tjeckoslovakien 1982; emigrerade till Sverige; börjar måla porträtt av berömda människor ur världshistorien; utställningar i Europa och Amerika; Vlasta Tresnak's verk återfinns i privata konstsamlingar världen över; återvänder till Tjeckoslovakien 1990 men behåller svenskt medborgarskap; genomför konserter och spelar in skivor både solo och med band; skriver böcker och har under de senaste åren främst ägnat sig åt att måla
Vesely Vylet galleri, I samarbete med Ales Formanek och Bohdan Holomicek


Nahoru
Zpět na seznam výstav