Tomáš Císařovský v Peci

Opět za to může přítel Veselého výletu fotograf Bohdan Holomíček. Před lety nás seznámil s akademickým malířem Tomášem Císařovským. Později se tento známý český výtvarník přiznal, že rád jezdí na hory a konkrétně do Pece pod Sněžkou. Začali jsme přemýšlet, jak přivést výstavu jeho obrazů do galerie Veselý výlet. Tomáš Císařovský tvoří cykly s výraznými tématy, ve kterých se odrážejí české dějiny. Do povědomí výtvarné veřejnosti vstoupil v roce 1988 souborem Z deníku dědy legionáře, kde historii českých legií připomíná triptych Monarchie - portrét císaře Františka Josefa I., Demokracie - portrét TGM a Komunismus - portrét Klementa Gottwalda. Naši generaci oslovil cyklem obrazových příběhů totalitní moci, v kterém si nacista Josef Goebels zalíbeně prohlíží Prahu z balkonu Rudolfina, říšský protektor Reinhard Heydrich běží osudovou zatáčkou do Holešovic, proletářský prezident Antonín Zápotocký tančí se svojí ženou v hospodě na Kladensku, lidový tribunál přihlíží soudu s nepřítomnou demokratkou Miladou Horákovou, normalizační prezident Gustav Husák na zasněženém staveništi drží za uši mrtvého zajíce. Milým pohlazením byla výstava portrétů české šlechty v Rudolfinu na podzim 1996 nazvaná Bez koní. Jak se v minulosti aristokraté nechávali zvěčnit nejlepšími dobovými mistry v plné zbroji a přepychu připomíná výstava obrazů Morzinů ve Vrchlabí popsaná na 4. straně. Tomáš Císařovský namaloval v životní velikosti civilní obrazy z vyhnanství navrácené české šlechty, třeba Bettina Lobkowiczovou s jezevčíky, elegantního Norberta Kinského nebo Karla Schwarzenberga s dýmkou. Další cykly obrazů představují třeba lidské vlastnosti, příběhy normalizačních popových hvězd, portréty tělesně postižených. S přelomem století Tomáš Císařovský začal, pro někoho dost překvapivě, malovat krajinu. Pro obsahově jednoduché a barevné obrazy krajiny bez lidí a zvířat našel inspiraci v Dolomitech, Grand Canyonu, Cuscu či na Islandu. Trefně zachytil českou krajinu, někde líbeznou jinde s ironií. Dovedeme si představit Císařovského obraz Pece pod Sněžkou s hotelem Horizont v pusté horské krajině. Ovšem k namalování jakéhokoliv obrazu musím mít důvod, říká autor.


Nahoru
Zpět na seznam výstav