Domy pod Sněžkou

Naše první spolupráce s architektem Romanem Kouckým na vzniku dřevěné čistírny odpadních vod v Horním Maršově přinesla autorovi nejprestižnější tuzemskou architektonickou cenu Grand Prix Obce architektů za rok 1994. Kouckého tým nyní zpracovává územní plán pro Pec pod Sněžkou a Horní Maršov, proto naopak my očekáváme od vyhlášeného architekta návrh dobrého řešení pro údolí Horní Úpy. Galerie Veselý výlet v Peci pod Sněžkou spolu s kanceláří Romana Kouckého připravila k tomuto tématu výstavu. Zároveň jsme z archivu Veselého výletu pro projekt územního plánu a tím i výstavy poskytli ucelený soubor fotodokumentace a dalších podkladů. Přijďte se v době od 9. srpna do 1. listopadu podívat na výstavu o vývoji stavění v kraji pod Sněžkou.

Jak stavět v horách....

... a stavět tady vůbec? Odpověď na tuto otázku vám možná výstava úplně nedá, ale stejnojmenná kapitola územního plánu je velmi obsáhlým pohledem do historie stavění v úpském údolí. Na výstavě se můžete podívat, jak se v horách stavělo dříve a jak a čím tady byl člověk poháněn k životu a to v několika vlnách, které daly směr zdejší výstavbě.

Výstava Domy pod Sněžkou.... není jen odůvodněním územního plánu a jeho ilustrací, ale věnuje se závažnému problému současnosti a to jakým způsobem, s jakým cílem i výsledkem, je možné zacházet s životním prostorem střední Evropy. V době přelomu tisíciletí, se lidstvo potácí ve zmatené bezradnosti, jakoby ztratilo základní cíl svého směřování a snažení. Jako štěně se bezmocně točíme dokola a snažíme se polapit vlastní ocas. Náhle nabytá svoboda nám dala volnost, ale sebrala nám společného nepřítele a tím jednoduchý, všem pochopitelný cíl. Mezi různými názory se neumíme orientovat. Navíc nám síla technologií dala poprvé v historii možnost postupné destrukce. Sami sebe můžeme definitivně zničit. To vyvolalo logicky strach, až hysterii. Máme urychleně šlápnout na brzdu a snažit se zatlačit nezadržitelný proud řeky zpátky do pramene nebo máme šlápnout na plyn a snažit se co nejrychleji posunout lidstvo tam, kde bude hrozit stále menší nebezpečí. Ztratili jsme jistotu i sebevědomí a v panice z neznámého se choulíme do sebe a snažíme se ukrýt v domnělém bezpečí historie.

Zdá se, že tyto otázky s vývojem života jedněch malých evropských hor nijak významně nesouvisejí, ale opak je pravdou. Toto malé specifické území jako by bylo modelem bezradnosti dnešní společnosti. Je tu krásně, je tady kouzelná příroda a žijí tady lidé. Návštěvníci zde hledají odpočinek a zábavu. Už více než sto let. Někteří brání zuby nehty dřeváky a kachlová kamna, jiní si kupují čtyřkolky nebo skútry a chtějí žít v moderních domech s velkými okny. Kdo z nich má pravdu? Hledání harmonie mezi těmito dvěma proudy je v celém civilizovaném světě stejné. "Když se pohybujete, snažte se do nikoho nestrkat", tato základní poučka z příručky o slušném chování, může být vodítkem v řešení jakéhokoli lidského sporu. Ale musí platit pro oba tyto proudy současného lidského vývoje stejně.

Územní plán, který výstava v galerii Veselý výlet v Peci pod Sněžkou představuje, a ke kterému je ilustrací a současně odůvodněním, se snaží právě harmonii nalézt. Jeho autoři nezastírají svůj příklon k pokroku, deklarují nezadržitelnost a hlavně nezbytnost vývoje jako základní lidské vlastnosti a jako své základní krédo. Přesto však maximálně ctí přírodní a historické hodnoty tohoto místa, snaží se je ochránit, zachovat a doplnit pro budoucí generace. koucky-arch.cz

Publikace Domy pod Sněžkou

Veselý výlet k zahájení výstavy vydá útlou publikaci s popisem a fotografiemi shrnujícími stavebně historický vývoj v údolí Horní Úpy. Zachycuje i důležité souvislosti v celých Krkonoších. Autoři Pavel Klimeš a Roman Koucký se spolupracovníky vybrali historické a stavební události, které po zařazení do časové osy vymezily etapy vývoje od počátku kolonizace do nejaktuálnější současnosti. Knihu ocení vedle zájemců o architekturu všichni, kteří se chtějí orientovat v historii kraje pod Sněžkou.

Nahoru
Zpět na seznam výstav