CEDULE A CEDULKY

Vystavené předměty vytažené z Krkonošského muzea, od soukromých majitelů a ze sbírky Veselého výletu jsou milým harampádím, ke kterému jsme zaznamenali krátké příběhy. Často vypovídají více o nás lidech z Krkonoš, Česka a Zeměkoule, než o samotných cedulkách.
Výstavu věnujeme našemu dědečkovi Karlu Nepokojovi, který se v roce 1921 vyučil řemeslu natěračskému, lakýrnickému a písmomalířskému. Mezi časté zakázky patřily firemní štíty. Za účast v odbojové skupině Obrana národa byl nacisty uvězněn a spolu s dalšími vlastenci 1. června 1943 popraven gilotinou. Někteří lidé je udávali, jiní pro podporu rodiny za okupace kupovali tabulky s ručně psanými hesly, jako Pravdu miluj, pro ni bojuj! nebo zde vystavenou Našemu Konání Dej Bůh Požehnání. Po roce 1948 rodinnou firmu ve Dvoře Králové nad Labem ukradli a zničili komunisté. Nejstarší syn Karel se ještě stihl vyučit v otcově dílně a řemeslo vykonával celý život. Zemřel na jaře 2011.
Za Veselý výlet Lenka (rozená Nepokojová) a Pavel Klimešovi. 
V letech 1918 - 1938 začátek každé obce i osady označovala jednotně provedená oválná tabule s úplnou identifikací místa. Ve vnitrozemí měly jen český text, z pohraničí jsou dvoujazyčné. Stejně jako vystavená cedule z osady Kalná Voda byla provedená i ta z hranice Maršově IV zachycená na fotografii oslavy masopustu 26. února 1938.
(soukromá sbírka Jana Hainiše)

 
Rakouská orlice do roku 1918 visela na C. K. poštovním a telegrafním úřadu v Žacléři. V území s převahou českých obyvatel byly symboly monarchie strženy spontánně již koncem roku 1918 při vyhlášení Republiky československé. V Krkonoších obývaných převážně německy mluvícími starousedlíky se tak stalo až po úředním nařízení.
Od roku 1923 symboly spojené s vládou Habsburků zakázal zvláštní zákon.
Snad proto žacléřskou orlici místní lidé nezničili, ale uschovali na půdě jednoho domu.
(soukromá sbírka)

 
Původní místo vývěsního štítu Alfred Stumpf pekařství a obchod zůstalo na domě čp. 64 v Horních Albeřicích vedle hlavních dveří dobře patrné dlouho po sejmutí. Dřevěnou tabuli nový majitel Josef Novák rozřezal na poličky do skříně, kde ji potomci našli teprve nedávno. Tabulka zachycená na fotografii vpravo označovala začátek obce Horní Albeřice.
(soukromá sbírka)  Zpět na seznam výstav