Lubomír Typlt - Odkud jseš?

Na výstavě v Galerii hlavního města Prahy v městské knihovně nás v září 2012 zaujal Lubomír Typlt nejen svým výrazným dílem. Ve čtyřiceti letech patří mezi nejvýraznější malíře. K formování osobitého stylu si nezvolil snadnou cestu. Po střední výtvarné škole Václava Hollara studoval figurální kresbu u mistra v oboru Borise Jirků na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Za dalším malířem a pedagogem Jiřím Načeradským odešel na Fakultu výtvarných umění do Brna. Ani tuto školu nedokončil a vypravil se za jasným cílem do Německa. Chtěl studovat u světově respektovaného malíře Markuse Lüpertze na Státní akademii umění v Düsseldorfu, kde byl mistr dvacet let rektorem. Přání se Lubomírovi vyplnilo a po šesti letech pod vedením Lüpertze a dalších pedagogů akademii dokončil. Je zajímavé, že profesor Lüpertz jako pětiletý musel po válce odejít s rodiči z rodného Liberce, aby se tam za pětašedesát let vrátil se svou velkou výstavou. Jeho žák Lubomír Typlt od 10. ledna 2015 do Velikonoc vystavuje figurální malby v galerii Veselý výlet v Peci. Jedno plátno zobrazuje dialog dvou kluků a jmenuje se Odkud jseš? Tak jako se v raném období tvorby na obrazech vyrovnával s tématem krutosti zobrazené třeba zabitými kočkami, reflektuje tento Lubomírův obraz dokončený roku 2006 nejčastější otázku, na kterou odpovídal během šestiletého studia v Německu. Tehdy netušil, že se jednou zeptáme na totéž, ovšem v jiné souvislosti. Rodové jméno Tippelt bylo až do vyhnání starousedlíků před sedmdesáti lety nejčastějším příjmením v kraji pod Sněžkou. Od zrušení nevolnictví císařem Josefem II. roku 1781 z hor odcházeli lidé do Podkrkonoší. V českých sídlech jako je třeba Dvůr Králové, Úpice, Jilemnice a Nová Paka žije řada rodin s příjmením připomínajícím jejich kořeny v Krkonoších. To je i případ literáta Jaromíra a jeho bratra malíře Lubomíra Typlta pocházejících z Nové Paky. Tušili, že jejich rod kdysi přišel z německy mluvících oblastí, ale až teď jsme je seznámili s dominancí Tippeltů v údolí Horní Úpy. Až se ponoří do svého rodokmenu, nejspíš najdou předky v Albeřicích, Maršově nebo v Peci pod Sněžkou. Tak se Lubomír Typlt výstavou vrátí do kraje předků stejně jako jeho profesor Markus Lüpertz, i když jistě s jiným pocitem.

Zpět na seznam výstav