Kam se vypravit?

Na začátku jsme se snažili krajinné prvky našeho domova v údolí Úpy poznat a zdokumentovat. S tím přišlo i nutkání alespoň některé zachránit. Po roce 1989 už jsme si přáli dát věcí do pořádku. Když se to v řadě případů podařilo, byl jen krůček k představení nám milých míst východních Krkonoš zvídavým hostům a doporučit je jako turistické cíle. Na výstavě Kam se vypravit? ukazujeme devatenáct míst, dvacátým je kaple všech svatých na Vysokém Svahu v Peci, které na naplnění zajímavého projektu zatím čeká. Výstava je i malým poděkováním spolupracovníkům a investorům.

Koncepce, realizace: Lenka a Pavel Klimešovi
Fotografie: Pavel Klimeš a archiv Veselého výletu
Sazba: Aleš Hetflejš Tisk Ofset Úpice
Tisk: Matěj Šlegr Dům tisku Trutnov


Zpět na seznam výstav