PAVEL ŠTECHA - Chataři

Chataři se v Krkonoších nevyskytují, zato chalupářů máme požehnaně a boudařů spoustu. Proto fotografie Pavla Štechy ze známého cyklu Majitelé chat 1970 - 1972 nepochází z Krkonoš, kde byl autor od roku 1984 chalupářem v Suchém Dole pod Rýchorami. Různě zaměřené soubory dokumentární fotografie se společenským podtextem jsou jeho vysoko ceněnou prací. Chataření bylo nejprve záležitostí trampů, ale v době nesvobody vytvořilo český fenomén. Lidé utíkali z měst do chatových kolonií a osad, aby s omezenými finančními, materiálovými a řemeslnými možnostmi budovali svoje panství. Později zabrali v důsledku vyhnání Němců a kolektivizace uvolněná zemědělská stavení pro chalupaření. Pavel Štecha fotografoval chataře v okolí Prahy. I u nejobyčejnější chatičky zachycený víkendový vesničan má svou důstojnost. Autor fotografií nikoho nechtěl urazit nebo zesměšnit. I proto se k majitelům chat mohl po letech vrátit a příběh doplnit srovnávacím snímkem.

Výstavu Chataři připravila kurátorka Hana Buddeus pro loňské uvedení v Galerii UM při Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde profesor Pavel Štecha založil a vedl ateliér fotografie až do předčasné smrti v červenci 2004. Pojetím a adjustáží velkých zvětšenin volně odkazuje ke kultovní výstavě kurátorky Anny Fárové Plasy 9&9 z roku 1981, kde uvedla velkou zvětšeninu chataře s lopatou z Káraného. Výstavu Chataři doplňují další Pavlovy fotografie podle výběru jeho asistentky z UMPRUM Lucie Mlynářové. Pavel Štecha v Peci pod Sněžkou nevystavuje náhodou, byl váženým přítelem Veselého výletu a galerie představuje již jeho třetí cyklus. Za současnou výstavu zvlášť děkujeme Alici Štechové.

Vedle výtvarné stránky nacházíme ještě jednu spojitost. V Krkonoších máme po staletí krásné české označení pro horské obydlí bouda, které převzala v podobě Baude i lokální němčina. Trampské chaty kolem Vltavy, Berounky a Sázavy vznikaly po první světové válce, a když později Pražané a další měšťané přicházeli do Krkonoš, přinesli s sebou označení chata. Takže se objevilo třeba slovní spojení chata Luční bouda. Předloni redaktorka celorepublikového deníku napsala hezkou upoutávku na novou knihu emeritního ředitele Krkonošského muzea Miloslava Bartoše Příběh Luční boudy. Přestože autor ani jednou nepoužil slovo chata, paní redaktorka psala pouze o chatě. Proto výstavu věnujeme všem majitelům krkonošských bud a chalup. Přijďte se podívat a posuďte, jestli jste chataři nebo chalupáři a boudaři.
-pk-
Zpět na seznam výstav