Friedrich Iwan – Grafika a malba z Krkonoš

Nejoblíbenější krkonošský autor grafiky z meziválečných let se narodil před sto třiceti lety v Kamenné Hoře ve Slezsku. Sběratel a propagátor dobové grafiky Krkonoš Petr Bergmann k jubileu narození Friedricha Iwana připravil především ze své kolekce putovní výstavu. Není náhodou, že první zastávkou je galerie Veselý výlet v Peci pod Sněžkou. Přestože byl Iwan autorem z druhé strany hor, velký díl jeho tvorby zachycuje Pec, Velkou a Malou Úpu. Díky známosti a nejspíš i přátelství s majitelem hotelu Zelený Potok Franzem Richterem (též VV 46/2016), rodinou Bönschů z Luční boudy a zřejmě i dalšími místními lidmi byl v Úpském údolí častým hostem. Vstřícnost boudařů přispěla k obohacení kulturního fondu východních Krkonoš. Mezi jeho grafikou, akvarely, kresbami a vzácně i olejovou malbou jsou letní a zimní motivy zachycující Obří a Modrý důl, Richterovy boudy, Vysoký Svah, Chaloupky, Bukové údolí s hutí zvanou Jedová chýše, Malou a Velkou Pláň, Vavřincův důl, Větrník, historické centrum s kostelem ve Velké i Malé Úpě a samozřejmě i vrchol Sněžky. Friedrich Iwan vynikal kreslířskou zručností už na gymnáziu. Na doporučení profesora výtvarné výchovy se úspěšně ucházel o studium na Královské škole umění a řemesel ve Vratislavi. Zásadní vliv na něho měl profesor Carl Ernst Morgernstern, autor mnoha obrazů z Krkonoš. Profesor bral své studenty na malířské plenéry a vzbudil v nich zájem o krajinomalbu s horskými motivy. V Karpaczi postavil sobě a dalším výtvarníkům otevřený ateliér nazvaný Dům s čápy. I tím se Morgernstern přičinil o vznik uměleckých děl z prostředí Krkonoš. Brzy po dokončení vratislavské školy v roce 1908 Friedrich Iwan pokračoval ve studiu malby a výtvarných řemesel na Akademii v Berlíně – Charlottenburgu. Brilantně zvládl kombinovanou techniku leptu doplněného barevnou akvatintou, kterou tvořil nejčastěji. Silnou stránkou Iwanovy grafiky je provedení sněhu. U působivých zimních motivů využíval často jen černou a slabě modrou barvu. Petr Bergmann při sestavování výstavy oslovil sběratele z Pece Petra Hromátku, který se zaměřuje na místní motivy. Před dvaceti lety jsme pro sbírku Veselého výletu v Jelení Hoře koupili pastelem a temperou malovaný obraz s motivem kapličky na Vysokém Svahu se Sněžkou vzadu. Je signovaný Friedrichem Iwanem v roce 1908. Petr Bergmann nás upozornil, že podle znalkyně Iwanova díla Barbary Skoczylas-Stadnikové je to autorovo nejstarší známé dílo. Z tohoto obrazu odvozujeme první návštěvy výtvarníka v Peci. Nejspíš podle raných skic později vytvořil skvělé grafické listy. Jeho rozvoj zbrzdila Velká válka. V pruské uniformě prošel fronty v Polsku, Litvě, Rumunsku a ve Francii, kde všude také maloval a kreslil. Hlavní dílo ale vytvořil po první světové válce v Krkonoších. U již známého autora si mecenáši zadávali malované obrazy, jeden krásný z Pece je k vidění na výstavě. Finančně dostupnou grafiku měli v chalupách i v maršovském zámku. Vznikly nejspíš tisíce Iwanem signovaných tisků. Krkonošský spolek a třeba i rodina Pohlů ze Sněžky si u něho nechaly zpracovat jubilejní grafické pohlednice. Nakladatel Max Leipelt vydal desítky pohlednic Iwanových motivů, z nichž převládají ty z naší strany hor. Kvalitně vytištěné pohlednice z dvacátých let jsou nejdostupnějším dílem známého krkonošského výtvarníka. Po druhé světové válce musel Friedrich Iwan s rodinou rodný kraj opustit. Vytvořil pak řadu děl s motivy Alp, pro Emila Bönsche zhotovil dnes ztracený obraz jeho hotelu v novém domově pod vrcholem Zugspitz v Tyrolsku. Do Krkonoš se už nepodíval, zemřel v Německu v lednu 1967.

Výstava prací Friedricha Iwana je k vidění v galerii Veselý výlet v Peci pod Sněžkou denně v době 8.30 až 17.30 do 14. srpna 2019.

Zpět na seznam výstav