Hradní společnost Aichelburg

Hradní společnost Aichelburg je občanské sdružení založené v roce 1996 s cílem obnovy památníku hraběte Bertholda z a na Aichelburgu v podobě lesního hrádku na prudkém svahu Světlé hory mezi Horním Maršovem a Pecí pod Sněžkou. Po dokončení obnovy lesního hrádku Aichelburg si občanské sdružení vytklo za cíl iniciovat, hledat finanční prostředky a řídit obnovu dalších kulturních památek východních Krkonoš a ty zpřístupňovat místním obyvatelům i návštěvníkům nejčastěji formou zřizování značených vycházkových tras. Mezi nejzdařilejší realizované projekty patří obnova křížové cesty na Starou horu v Temném Dole i s opravou kaple svaté Anny, obnova božích muk pátera Tyrnera na hranici mezi Horním Maršovem a Svobodou nad Úpou, obnova sloupové kapličky na Chaloupkách v Peci pod Sněžkou s instalací nové sochy poutníka. Mnoho energie sdružení vynakládá na záchranu renesančního kostela v Horním Maršově. Hradní společnost se podílela na zřízení šesti vycházkových tras ve východních Krkonoších, jmenovitě trasy Aichelburg mezi Horním Maršovem a Pecí pod Sněžkou, Okolo Pece a Vlčí jáma v Peci pod Sněžkou, Okolo Malé Úpy, Via Piette ve Svobodě nad Úpou a Janských Lázních a Celní cesta v Horních Albeřicích. Hradní společnost provozuje zpřístupněný Lesní hrádek Aichelburg, od kterého si ročně vypůjčí klíče okolo tří tisícovek návštěvníků. Vybrané vstupné občanské sdružení používá na úhradu pojištění vycházkové trasy Aichelburg, křížové cesty a dalších obnovených památek. Prostředky získané od dárců využívá výhradně na obnovu památek, nikoli na provoz občanského sdružení, které nemá žádné zaměstnance a minimální provozní režii ve výši několika set korun.

Dokumenty ke stažení:

Stanovy.doc
Darovací smlouva.doc
Jednací řád


Nahoru