O nás

Veselý výlet je značkou pro poznávání východních Krkonoš, příjemný zážitek, obohacení programu hostů, ale i pro obnovu kulturního dědictví, připomenutí historického odkazu a v neposlední řadě pro potkávání stejně naladěných návštěvníků a místních lidí.

Kdo je Veselý výlet

Většina aktivit Veselého výletu vychází z týmové práce. Kromě kmenových pracovníků se na jednotlivých projektech a činnostech podílí okruh asi stovka spolupracovníků a přátel Veselého výletu. Veselý výlet není právnickou osobou, není akciová společnost, občanské sdružení ani společnost s ručením omezeným. Z provozního hlediska je Veselý výlet rodinná firma zastoupená jednotlivými fyzickými osobami vystupujícími pod obchodním jménem Veselý výlet. Naše rodina žije ve východních Krkonoších od června 1945 již ve čtvrté generaci. Rodinné kořeny máme především v blízkém Podkrkonoší. Při přípravě programů pro hosty čerpáme ze zkušeností aktivních sportovců (cyklistika, lyžování, alpinismus), cestovatelů a především znalců staveb, historie, služeb i lidí východních Krkonoš.

Jméno Veselý výlet je chráněno ochrannou známkou registrovanou u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR

RNDr. Pavel Klimeš

je absolventem Střední lesnické školy v Trutnově (1978), vystudoval krajinnou ekologii na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze (1984). Pracoval jako cestář horských cest, lanovkář na lyžařských vlecích, strážce Krkonošského národního parku, prováděl výškové práce, od roku 1992 je soukromý podnikatel v oboru krajinná ekologie a cestovní ruch.
Zastupuje Veselý výlet navenek. Je autorem nepodepsaných článků v sezónních novinách Veselý výlet, jejichž vydávání řídí. Provozuje informační centrum Veselý výlet v Peci pod Sněžkou a pension v Temném Dole. Tvoří ideové záměry na obnovu krajinných prvků a památek, podílí se na realizačních projektech včetně hledání zdrojů financování. Řídí práce při obnově horských chodníků a sanace poškozených ploch přírody. Shromáždil jednu z největších sbírek dobových fotografií a pohlednic Krkonoš, která čítá více než 35 000 položek.

ing. Lenka Klimešová

po gymnáziu vystudovala Stavební fakultu na Českém vysokém učení technickém v Praze (1985) v oboru pozemní stavby. Pracovala jako referentka cestovního ruchu, vedoucí stavebního úřadu v Peci pod Sněžkou s působností pro obce Pec pod Sněžkou, Malá Úpa a Horní Maršov, od roku 1996 je soukromou podnikatelkou v oboru cestovní ruch a provádění staveb. Řídí informační centrum, galerii a pension Veselý výlet v Temném Dole, informační centrum, obchod a galerii v Peci pod Sněžkou a na obou místech také směnárnu. Podílí se na inženýringu prováděných staveb.

ing. Miloslav Klimeš

po Střední stavební škole v Náchodě vystudoval Stavební fakultu na Českém vysokém učení technickém v Praze (1988) v oboru pozemní stavby. Pracoval jako lanovkář na lyžařských vlecích, prováděl výškové práce, 1988 až 1990 byl stavbyvedoucím podniku Konstruktiva, v roce 1992 a 1993 působil v Kloknerově ústavu při ČVÚT v Praze. Od roku 1994 se věnuje navrhování a provádění staveb. V roce 1995 se stal autorizovaným inženýrem. Podílí se na obnově krajinných prvků a památek, provádí projekty a řídí Stavební & inženýrskou firmu Klimeš, která také realizuje projekty Veselého výletu, více na www.klimesmarsov.cz.

Na práci Veselého výletu se dále podílí Miloslav Klimeš sen. (technická spolupráce, kovovýroba, cykloservis), Jarmila Klimešová (jazykové korektury, grafické práce), její sestra Věra Pokorná (jazyková korektura), Jonáš Klimeš a Kateřina Klimešová (webové stránky).

Nejbližší spolupracovníci:

V informačních centrech a galeriích pracují Traudi Hoferová, Vladislava Lešková, Michaela Gregovská a Martina Jedličková.

Květa Krhánková

po gymnáziu vystudovala Školský ústav umělecké výroby v Praze. Pracovala pro Ústředí lidové umělecké výroby, od roku 1988 vede výtvarný obor na Základní umělecké škole v Úpici. Navrhuje grafickou úpravu sezónních novin Veselý výlet a společně se Zdeňkem Petirou a Stanislavem Špeldou tvoří ilustrace. Od založení Veselého výletu se podílí na galerijní činnosti, konzultuje výběr výstav a jejich instalace. Je autorkou výzdoby kaple Narození Páně v Horních Lysečinách, Ochranné kaple ve Sklenářovicích, kaple svatého Michala v Černém Dole, kaple svaté Anny s pramenem ve Vrchlabí

Zdeněk Petira

se vyučil grafickým písmomalířem a litografem. Celý život pracoval v litografické dílně tiskárny v Červeném Kostelci. Nyní je v důchodu a tvoří doma v ateliéru. Jeho umění ručně psaného písma je v současnosti ojedinělá, je mistrem v tomto oboru. Kromě umu v písmomalířství se amatérsky věnuje kresbě, malbě, knižním ilustracím a řezbářství. Je autorem několika dřevěných i sériově vydávaných papírových Betlémů.
Hlavně v počátcích se podílel na grafické úpravě sezónních novin Veselý výlet, tvorbě plánků a mapek pro vycházkové trasy. Je autorem loga Veselý výlet, především tužkových kreseb ilustrací v sezónních novinách, střeleckého štítu na lesním hrádku Aichelburg, dřevěné sochy Krakonoše v galerii v Peci pod Sněžkou aj.

Stanislav Špelda

absolvoval Střední průmyslovou školu a vedle profese strojaře se vždy vážně zajímal o umění. Od dětství maluje a kreslí, zvládl i nejnáročnější grafické techniky, do jejichž tajů pronikl sám, bez cizí pomoci. Nejvíce se věnuje linorytu, řadu prací provedl leptem s akvatintou. V roce 1991 založil ateliér Kvíčala ve stejnojmenné osadě mezi městem Úpice a Velkými Svatoňovicemi, který se zabývá adjustací uměleckých děl. V tomto oboru patří mezi nejlepší v regionu východních Čech.
Od počátku se podílí na ilustracích sezónních novin Veselý výlet, je autorem všech zde publikovaných linorytů. Zajišťuje rámování a paspartování většiny vystavených uměleckých děl v galeriích Veselý výlet, spolupracuje s řadou výtvarníků a dalších muzeí a výstavních síní. Má pravděpodobně stejné předky z Olešnice u Červeného Kostelce, jako ostatní zakladatelé Veselého výletu.

Antonín Tichý

vyučil se truhlářem pro rodinnou firmu. Po jejím zrušení komunistickým režimem pracoval v různých provozovnách, zabýval se i restaurováním starého nábytku a dřevěných předmětů. Je dlouholetým sběratelem a znalcem hezkých věcí a informací z historie především východních Krkonoš. Pravidelně přispívá do časopisu Krkonoše (pod značkou anti), pro které zpracoval i obsáhlý rejstřík.
Je autorem řady článků v sezónních novinách Veselý výlet a poradcem při tvorbě stavebně historického průzkumu východních Krkonoš, přípravě podkladů pro obnovu historických krajinných prvků, spoluautorem textů na informačních panelech vycházkových tras apod.

Milan Vích

vystudoval Střední lesnickou školu v Trutnově pod přezdívkou Dědek nebo Facír a až do roku 2001 působil v různých funkcích lesního hospodářství Horní Maršov. Bydlí v Peci pod Sněžkou, kde byl prvním starostou po roce 1989. Deset let psal kroniku města, zabývá se heraldikou, numismatikou a historií Krkonoš. Zasadil se o zpřístupnění jedinečných kronik Pece od Stefana Dixe a Josefa Šourka. Nyní je pozemkovým referentem Správy KRNAP pro východní část Krkonoš.
Nezištně podpořil vznik informačního centra Veselý výlet v Peci pod Sněžkou a sezónních novin Veselý výlet v roce 1992. Inicioval stavebně historický průzkum lesního hrádku Aichelburg a založení Hradní společnosti Aichelburg, navrhl její stanovy a obsah erbu. Od založení hradní společnosti je jejím výkonným tajemníkem. Spolupracuje s informačním centrem Veselý výlet na provozu lesního hrádku Aichelburg a při realizaci obnovy historických krajinných prvků (Křížová cesta, kaple Hnědý Vrch a Vysoký Svah, boží muka v Maršově III., hřbitovní kostel v Maršově apod.)

Další spolupracovníky najdete v kapitole Přátelé Veselého výletu.

Nahoru