Krajina Krkonoš v proměně století

Pavel Klimeš


S Honzou Kenderem a dalšími přírodovědci jsme podnikli v létě 1983 výpravu na Kavkaz, ze které se zachovalo rčení: "To byl ale veselý výlet!" Silné zážitky z velehor některé z nás přivedly k alpinismu. Součástí výprav je čekání, třeba na lepší počasí, aklimatizaci, místní dopravu nebo na jídlo. Přitom se probírají věci, na které není v normálním rytmu života čas. Tehdy jsem Honzovi a celé partě vyprávěl o sbírání starých fotografií Krkonoš, které výmluvně ukazují proměnu zdejší krajiny především po vystěhování původních obyvatel po květnu 1945. Jen tak mezi řečí jsem je ubezpečil, že o tom jednou vydám knihu. V časech komunistické cenzury to všichni včetně mě brali jako snílkovské řeči. Jenže Honza se v dalších letech pravidelně ptal, jestli už na knize pracuji. Dlouho jsem se mohl vymlouvat na nevhodnou dobu. Jenže po roce 1989 se mnohé změnilo. Honza se stal ředitelem odboru Tvorby krajiny na novém Ministerstvu životního prostředí a jeho otázky na knihu nešlo tak snadno odbýt. Vymlouval jsem se na finance. Srovnávací fotografie by měl udělat profesionální fotograf, český text je dobré přeložit také do němčiny, grafiku navrhne odborník, něco bude stát sazba, nátisky, sběr dat. A měl jsem od něho na několik let pokoj. Jenže vloni v zimě Honza přišel s dohodou mezi tehdejším ministrem životního prostředí Liborem Ambrozkem a ředitelem Správy KRNAP Jiřím Novákem o vydání knihy o krajině Krkonoš. Měl jsem připravit návrh. Už nebylo kam uhnout, kdysi lehkovážně pronesené předsevzetí se mělo naplnit...

Pro knihu Krajina Krkonoš v proměně století jsem vybral z několika tisíc předloh sto třicet dva dobových snímků, které při porovnání s dnešním stavem nejlépe vystihují hlavní krajinné prvky a jejich vývoj. Soubor rozdělený do deseti kapitol představuje přírodní krajinu, lesy, vodoteče, louky, cesty, sídla, chalupy, stavby pro hosty, průmyslové stavby a drobné památky. Ke spolupráci jsem přizval fotografa Ctibora Košťála, který během roku pořídil současné fotografie z autentických míst. Doprovodný text vychází z mých průzkumů a sesbíraných dat za posledních pětadvacet let. Kniha je určená především současným obyvatelům Krkonoš, chalupářům a projektantům. Hlavní výpověď obstarávají srovnávací fotografie, každý případ doplňují dva krátké odstavce textu. První přibližuje zachycenou skutečnost, v druhém si dovoluji uvést subjektivní názor krajinného ekologa na představený prvek, včetně kritického zhodnocení. Jmenuji autory vydařených i kontroverzních staveb, zmiňuji stanoviska samospráv, v několika případech nešetřím ani rozhodnutí Správy KRNAP, přestože je zadavatelem knihy. Ne proto, abych někoho pochválil nebo urazil, ale pro poučení jiných. Jestli alespoň trochu přispěji k pochopení vývoje krajinných prvků a možná i jejich vylepšení, budu velmi rád.
Pavel Klimeš

Vydání třistastránkové knihy Krajina Krkonoš v proměně století ve formátu
280 x 240 mm doplňuje od 1. září stejnojmenná výstava vybraných dvojic fotografií v galerii Veselý výlet, která potrvá do poloviny ledna 2008.

Informace o knize a ukázky

Nahoru
Zpět na seznam výstav