Pavel Klimeš: Krajina Krkonoš v proměně století

Výpravná obrazová publikace vyšla 1. září 2007, obsahuje 274 fotografií, z toho 132 dobových snímků a k nim ze stejného místa pořízených srovnávacích současných fotografií fotografa Ctibora Košťála. Doprovodný text v českém a zároveň v německém jazyce představuje v deseti kapitolách základní prvky krkonošské krajiny. Hlavní pozornost autor věnuje proměně kulturní krajiny, text je často kritický a velmi konkrétní, viz ukázky.

Kniha o 304 stranách formátu 280 x 240 mm je k dostání v obou informačních centrech Veselý výlet, v informačních centrech Správy KRNAP, v knihkupectví Kazelsberger v Trutnově, Gendorf ve Vrchlabí a na několika dalších místech. Doporučená cena je 595 Kč. Informační centrum Veselý výlet v Temném Dole vám knihu zašle v České republice i na dobírku, k ceně bude přičteno poštovné a balné ve výši 100 Kč.

Náhled kapitol ve formátu pdf. Adobe Reader 8

1 Přírodní Krajina
    Skalní výchozy | Rozdělené hory
2 Lesy
    Druhová skladba | Konečně změna
3 Vodoteče
    Regulace potoka | Kamenická škola
4 Louky
    Seniště | Zalesnit či nechat holé
5 Cesty
    Horský chodník | Štětování
6 Sídla
    Sídliště | Mrtvé město
7 Chalupy
    Maloúpský seníkový vikýř | Bouda nebo chata
8 Stavby pro hosty
    Moderní Architektura | Tradičně či moderně
9 Průmyslové stavby
    Papírna | Ludwig Piette
10 Drobné památky
    Obnovená kaplička | Po staru nebo nově
Tiráž


Nahoru